Salaris administratie

Uw personeel kan u als ondernemer veel uit handen nemen, maar zorgt ook voor een verhoging van uw administratieve verantwoordelijkheid. Zodra u iemand in dienst neemt, bent u verplicht een salaris- en personeelsadministratie bij te houden. Dit is nodig om de lonen op tijd te kunnen uitbetalen, premies af te staan en bedragen voor te behouden voor zaken als vakantiegeld, ziektegeld en pensioenen. Wij hebben de cijfers van alle risicogroepen in huis.

Wij sturen alle loonstrookjes en jaaropgaven rechtstreeks naar u en uw medewerkers via e-mail. Op deze manier heeft u geen zorgen meer over het tijdig versturen/afgeven van loonstroken.

Als extra service houden wij de opgebouwde vakantie-uren bij op de loonstrookjes. Per periode zien u en uw medewerkers de opgebouwde vakantie-uren. Dit is een administratieve last die op deze manier door onze extra service  van uw schouders afvalt. U hoeft alleen per periode aan ons door te geven hoeveel uur de werknemers hebben opgenomen of wat zij aan overuren hebben gewerkt. Onder aan de loonstrookjes staan duidelijk de gewerkte uren en de extra gewerkte uren.

Verder hebben wij een gedegen kennis over het arbeidsrecht. Wij kunnen u goed adviseren welke rechten en plichten u en uw medewerkers hebben.